Spravodaj domu 94 Dca
Vlastník dôveruj ale preveruj,čo sa blyští nemusí byť zlato.

Vchodové dvere vchodu č.60

Likvidácia delegátov zhromaždenia od roku 2010 až 2017.

 

Vychádzajúc zo zápisníc zo Zhromaždenie delegátov za roky 2010 až 2017.

 

Rok 2010 predseda Ing. Kvetoslav Bačík, pozvaných delegátov na ZD 87 za Pov. Bystrica 46 za Dubnicu 41.

 

Rok 2011 predseda Ing. Kvetoslav Bačík, pozvaných delegátov na ZD 85 za Pov. Bystrica 46 za Dubnicu 41.

 

Rok 2012 predseda Ing. Kvetoslav Bačík, pozvaných delegátov na ZD 83 za Pov. Bystrica 45 za Dubnicu 38.

 

Rok 2013 predseda Ing. Milan Vápenik, pozvaných delegátov na ZD 83 za Pov. Bystrica ?? za Dubnicu ??.

 

Rok 2014 predseda Ing. Milan Vápenik, pozvaných delegátov na ZD 76 za Pov. Bystrica ?? za Dubnicu ??.

 

Rok 2015 predseda Ing. Milan Vápenik, pozvaných delegátov na ZD 76 za Pov. Bystrica 44 za Dubnicu 32.

 

Rok 2016 predseda Ing. Milan Vápenik, pozvaných delegátov na ZD 76 za Pov. Bystrica 44 za Dubnicu 32.

 

Rok 2017 predseda Emilia Mosná, pozvaných delegátov na ZD 73 za Pov. Bystrica 43 za Dubnicu 30.

 

Rok 2017 predseda Emilia Mosná, zvolený delegáti na ZD 62, za Pov. Bystrica 37 za Dubnicu 25.

 

V priebehu rokov 2010 až 2017 sa počet zlolených delegátov znížil z 87 na 62, čiže o 25 delegátov menej, za Pov. Bystricu zo 46 na 37, čiže o 9 delegátov menej a za Dubnicu zo 41 na 25, čiže o 16 delegátov menej. S toho za Dubnicu 3 zamestnanci OSBD, 3 členovia Predstavenstva OSBD a 2 členovia Kontrolnej komisie.

Otázka znie komu vyhovuje znižovanie počtu delegátov a hlavne z Dubnice? Samozrejme správe a jej vedeniu Ing. Jozefovi Machuňovi. A to, že predstavenstvo riadi Ing. Jozef Machuň prostredníctvom svojich verných členov predstavenstva a delegátov ktorý sú zamestnanci správy. Čiže privatizácia správy OSBD pokračuje v prospech zamestnancov a členom Družstva OSBD ostanú len oči pre plač.

 

 

 

Napíšte nám

Na odoslanie formulára musíte mať povolený JavaScript!